Traunsteinera

Na Slovensku sa vyskytuje iba jeden druh rodu Traunsteinera. Traunsteinera globosa - Pavstavač hlavatý

Traunsteinera globosa - Pavstavač hlavatý

fotografia orchidea Traunsteinera globosa - Pavstavač hlavatý

Rastlina je vysoká 30-70 cm, s malými ružovo bielymi kvetmi, ktoré vytvárajú husté ihlanovité, neskôr guľovité mnohokveté súkvetie.
Kvitnutie: máj-júl
Biotop: mierne  vlhké horské lúky a pasienky, lúčky v kosodrevine, najmä na vápnitých pôdach, od pahorkatín do subalpínskeho (vzácne alpínskeho) stupňa.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 7

fotografie: Juraj Gavura,
použitá literatúra: Jaroslav Vlčko, Daniel Dítě, Martin Kolník - Vstavačovité Slovenska
František Procházka, Václav Velísek - Orchideje naší přírody