Platanthera

Fotografia orchideý rodu Platanthera - Vemenník

Na našom území sa vyskytujú iba dva druhy rodu Platanthera. Platanthera bifolia (Vemenník dvojlistý) a Platanthera chlorantha (Vemenník zelenkastý). Vyskytujú sa aj v oblasti Turčianskej kotliny a Malej a Veľkej Fatry. Obidva druhy sa vzájomne krížia. Pomenovanie pochádza z gréčtiny platos = široký a anthera = prašník. Rastliny sú opeľované nočnými motýľmi, ktoré môžu dlhým sosákom dosiahnúť k hladine nektáru, ktorý je až v koncovej časti dlhej ostrohy.

Platanthera bifolia subsp. latiflora - Vemenník dvojlistý

fotografia orchidey Platanthera bifolia - Vemenník dvojlistý

 
Rastlina je vysoká 15-50 (-80) cm s belavo žltkastými až žltkasto zelenkastými kvetmi, ktoré hlavne v noci intenzívne voňajú. Vôňa kvetov pripomína hyacint alebo konvalinky.  Doba od vyklíčenia semena po kvetuschopnú rastlinu trvá najmenej 5 až 8 rokov.
Biotop: suché až vlhké, väčšinou mezotrofné lúky, svetlé lesy, kroviská i vresoviská, na kyslých až bázických pôdach, od nížin do subalpínskeho stupňa.
Doba kvitnutia: máj-júl
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 8

Platanthera chlorantha - Vemenník zelenkastý

fotografia orchidey Platanthera chlorantha - Vemenník zelenkastý

Rastlina je vysoká 20-60 cm s väčšími belavo zelenými voňavými kvetmi. Vôňa kvetov pripomína hyacint alebo konvalinky.  Doba od vyklíčenia semena po kvetuschopnú rastlinu trvá najmenej 5 až 8 rokov. Druh je zriedkavejší ako Platanthera bifolia.
Biotop: svetlejšie až tienisté lesy, lužné lesy kroviská, lúky, zriedkavo okraje slatín, spravidla na vápnitých pôdach, od nížin do podhorského (horského) stupňa.
Doba kvitnutia: máj-júl
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 6

fotografie: Juraj Gavura,
použitá literatúra: Jaroslav Vlčko, Daniel Dítě, Martin Kolník - Vstavačovité Slovenska
František Procházka, Václav Velísek - Orchideje naší přírody