Orchis

Fotografia orchideý rodo Orchis - VstavačOntogenetický vývoj (obdobie od vyklíčenia po dospelosť) je pri vstavačoch veľmi dlhý, pri niektorých druhoch trvá 13 až 15 rokov. Pomenovanie pochádza z gréčtiny (orchis = semenníky), podľa tvaru hľúz, ktoré sú podobné mužským semenníkom.

Orchis pallens - Vstavač bledý

Fotografia orchidey Orchis pallens - Vstavač bledý

Rastlina je vysoká 20-40 cm so svetložltými kvetmi, ktoré nepríjemne voňajú. Jediný druh našich orchideí, ktorého kvety sú žlté. Je to najskôr kvitnúci druh u nás.
Biotop: rastie vo svetlejších listnatých a zmiešaných lesoch, prevažne na vápencoch, zriedkavejšie v ihličnatých lesoch, na lesných okrajoch v kroviskách, vo vyšších polohách aj na chudobných lúkach, pasienkoch a vlhkejších lúkach.
Doba kvitnutia: apríl-máj (-jún)
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 7

Orchis mascula subsp. signifera - Vstavač mužský poznačený

Fotografia orchidey Orchis mascula - Vstavač mužský poznačený
Rastlina je vysoká 20-50 cm s ružovo červenými kvetmi.
Biotop: kosené lúky, pasienky, kroviny, lesné okraje, svetlé listnaté lesy, na vápnitých pôdach, od nížin (vzácne) a pahorkatín do subalpínskeho stupňa.
Doba kvitnutia: apríl-jún (-júl)
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 15

Orchis militaris - Vstavač vojenský

Fotografia orchidey Orchis militaris - Vstavač vojenský
Rastlina je vysoká 20-50 (-65) cm so stredne veľkými kvetmi. Okvetné lístky sú zvonka belavo ružové až popolavo svetlo fialové. Kvety voňajú ako kumarín. Vzácne sú aj bielokveté rastliny.
Biotop: kosené lúky, pasienky, lesné okraje, svetlé lesy, vzácnejšie slatinné lúky, na vápnitých pôdach, od nížin do podhorského, zriedkavo horského stupňa.
Doba kvitnutia: apríl-jún
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 11

fotografie: Juraj Gavura,
použitá literatúra: Jaroslav Vlčko, Daniel Dítě, Martin Kolník - Vstavačovité Slovenska
František Procházka, Václav Velísek - Orchideje naší přírody

... na úvod ...