Gymnadenia

Fotografia orchideý rodu Gymnadenia - Päťprstnica Ontogenetický vývoj (doba od vyklíčenia semien po dospelosť rastliny) je pomerne krátky, v treťom roku sa vytvárajú zelené listy a v piatom roku sú schopné kvitnúť. Gymnadenie majú odvodený názov od obnažených báz briliek z gréčtiny (gymnos = nahý a aden = žľaza). Na Slovensku sa vyskytujú tri druhy rodu Gymnadenia. Gymnadenia conopsea - Päťprstnica obyčajná, Gymnadenia densiflora - Päťprstnica hustokvetá a Gymnadenia odoratissima - Päťprstnica voňavá.

 Gymnadenia conopsea - Päťprstnica obyčajná

Fotografia orchidey Gymnadenia conopsea - Päťprstnica obyčajná
Rastlina je vysoká 20-40(-80) cm, s malými ružovými až tmavofialovými kvetmi.
Kvitnutie: máj-júl (-august)
Biotop: suché aj vlhké lúky, pasienky, kroviny a riedke lesy, od nížin do alpínskeho stupňa.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 15

Gymnadenia densiflora - Päťprstnica hustokvetá

Fotografia orchidey Gymnadenia densiflora - Päťprstnica hustokvetá
Rastlina je vysoká 25-80(-100) cm, s malými ružovo fialovými, sladko voňajucími kvetmi, ktoré tvoria husté súkvetie (40 až 150 kvetov).
Kvitnutie: (jún-) júl (-august)
Biotop: slatinné rašeliniská s vysokým obsahom uhličitanov, prameniská na vápencoch, od pahorkatín do podhorského (zriedka horského) stupňa.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 8

fotografie: Juraj Gavura,
použitá literatúra: Jaroslav Vlčko, Daniel Dítě, Martin Kolník - Vstavačovité Slovenska
František Procházka, Václav Velísek - Orchideje naší přírody

... na úvod ...