Epipactis

Fotografia orchydeí rodu epipactis - kruštík Ontogenetický vývoj (doba od vyklíčenia semien po dospelosť rastliny) rodu epipactis je veľmi dlhý, podobne ako pri cypripedium min. 9 ale aj 13 - 15 rokov. V oblasti Turčianskej kotliny a v pohorí Malej a Veľkej Fatry som zatiaľ našiel štyri druhy z celkových dvadsať druhov, ktoré sa vyskytujú na Slovensku.

Epipactis palustris - Kruštík močiarny

Fotografia orchidey Epipactis palustris - Kruštík močiarny
Rastlina je vysoká 10-70(-90) cm, s veľkými kvetmi ktorých vonkajšie okvetné lístky sú hnedočervené a vnútorné okvetné lístky sú bielo purpurové. 
Kvitnutie: jún - júl (-august), 
Biotop: vlhké lúky, slatiny, prameniská, okraje rašelinísk, lesné mokraďe, cestné priekopy, do podhorského, veľmi vzácne do horského stupňa.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 19

Epipactis atrorubens subsp. atrorubens - Kruštík tmavočervený pravý

Fotografia orchidey Epipactis atrorubens - Kruštík tmavočervený
Rastlina je vysoká (10-)20-50(-80) cm, s purpurovo červenými kvetmi, ktoré  intenzívne vanilkovo voňajú. Jeden z najskôr kvitnúcich kruštíkov. Pomenovanie je odvodené z latinčiny (ater = čierny, tmavý a rubens = červenajúci sa).
Kvitnutie: máj - júl (-august), 
Biotop: svetlé listnaté, menej ihličnaté lesy, lesné okraje, kamenisté lúky a svahy, na vápnitých pôdach, od pahorkatín do horského, vzácne do subalpínskeho stupňa.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 14

Epipactis helleborine subsp. helleborine - Kruštík širokolistý pravý

Fotografia orchidey Epipactis helleborine subsp. helleborine - Kruštík širokolistý pravý
Rastlina je vysoká (20-)40-80(-130) cm, s kvetmi široko otvorenými, rôzne sfarbenými. Je najvariabilnejší z celého rodu v habituse, tvare, farbe i počte kvetov a listov.
Kvitnutie: jún - júl (-august), 
Biotop: má veľmi ekologickú amplitúdu, vyskytuje sa v listnatých aj ihličnatých lesoch, na lesných okrajoch, popri cestách, vzácne na okrajoch rašelinísk, od nížin do horského stupňa.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 15

Epipactis gracilis - Kruštík štíhlyFotografia orchidey Epipactis gracilis - Kruštík štíhly

Rastlina je vysoká (10-)15-35(-40) cm, s malými zelenými ovisnutými kvetmi, ktoré sú väčšinou iba pootvorené.
Kvitnutie: júl - august
Biotop: bučiny a bukové hrabiny, zvyčajne pri potokoch a prameňoch, na flyši, v podhorskom stupni.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 6

fotografie: Juraj Gavura,
použitá literatúra: Jaroslav Vlčko, Daniel Dítě, Martin Kolník - Vstavačovité Slovenska
František Procházka, Václav Velísek - Orchideje naší přírody

... na úvod ...