Dactylorhiza

Fotografia orchideý Dactylorhiza - VstavačovecPomenovanie tohoto rodu pochádza z gréčtiny a je odvodené od charakteristických hľúz väčšiny vstavačovcov (dactylos = prst, rhiza = koreň). V oblasti Turčianskej kotliny a v pohorí Malej a Veľkej Fatry som zatiaľ našiel päť druhov z celkových šestnásť druhov, ktoré sa vyskytujú na Slovensku.

Dactylorhiza majalis subsp. majalis - Vstavačovec májový pravý

Fotografia orchidey Dactylorhiza majalis - Vstavačovec májový pravý

Rastlina  je vysoká 20-60(-90) cm, s tmavo purpurovofialovými kvetmi s veľkou variabilitou.
Kvitnutie: máj-jún (-júl)
Biotop: vlhké a slatinné lúky, slatiny až vrchoviská, prameniská, vzácnejšie lesné okraje a rúbaniská, od nížin do horského (subalpínskeho) stupňa, s ťažiskom výskytu v podhorí.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 8

Dactylorhiza sambucina - Vstavačovec bazový

Fotografia orchidey Dactylorhiza sambucina - Vstavačovec bazovýFotografia orchidey Dactylorhiza sambucina - Vstavačovec bazový

Rastlina vysoká 10-20(-45) cm, so žltými alebo purpurovými kvetmi, ktoré jemne bazovo voňajú. Žlto a červeno kvitnúce formy sa navzájom krížia a vznikajú mäsovoružovo sfarbené jedince s rôznou intenzitou sfarbenia kvetov. Najskôr kvitnúci vstavačovec.
Kvitnutie: apríl-jún, najskôr kvitnúci vstavačovec
Biotop: podhorské a horské kosené lúky, pasienky, kroviny, lesné okraje. Od nížin (veľmi vzácne), do horského, zriedkavo subalpínskeho stupňa, s ťažiskom výskytu v podhorí.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 12

Dactylorhiza fuchsii Soó - Vstavačovec Fuchsov pravý

Fotografia orchidey Dactylorhiza fuchsii Soó - Vstavačovec Fuchsov pravý

Rastlina je vysoká (15-)30-50(-70) cm, s kvetmi belavými až tmavo lilavými, zriedkavo purpurovými. 
Kvitnutie: jún - júl (-august), 
Biotop: lesy a lesné okraje, vedľa lesných ciest, lúky, rašeliniská, od pahorkatiny do horského (subalpínskeho) stupňa, najmä na vápnitých pôdach.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 6

Dactylorhiza maculata Soó subsp. maculata - Vstavačovec škvrnitý pravý

Fotografia orchidey Dactylorhiza maculata - Vstavačovec škvrnitý pravý
Rastlina je vysoká 20-60 cm, s bledými, belavými až ružovými kvetmi, zriedkavo tmavofialovými. 
Kvitnutie: jún - júl
Biotop: vrchoviská, zriedkavejšie mezotrofné rašeliniská s vysokou hladinou podzemnej vody, okraje lesných rašelinísk, v podhorskom  a horskom stupni.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 5 zo 5

Dactylorhiza viridis - Vstavačovec zelený

Fotografia orchidey Dactylorhiza viridis - Vstavačovec zelený

Rastlina vysoká (6-)10-25(-40) cm, s malými žltozelenými až červenkastými kvetmi, vo vyšších polohách sú kvety intenzívne červenkasté.
Kvitnutie: máj-jún (-júl)
Biotop: lesy, popri lesných cestách, podhorské a horské lúky, kosodrevina, alpínske hole, má širokú ekologickú amplitúdu, vyskytuje sa od pahorkatín do alpínskeho stupňa, s ťažiskom v horskom stupni. Z našich orchideý sa vyskytuje v najvyšších nadmorských výškach (2300m n. m.)
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 5 zo 5

fotografie: Juraj Gavura,
použitá literatúra: Jaroslav Vlčko, Daniel Dítě, Martin Kolník - Vstavačovité Slovenska
František Procházka, Václav Velísek - Orchideje naší přírody

... na úvod ...