Cypripedium

Rod Cypripedium je na Slovensku zastúpený jediným druhom Cypripedim calceolus - Črievičník papučkový. Ontogenetický vývoj (doba od vyklíčenia semien po dospelosť rastliny) trvá najmenej 9 rokov, obvyklo ale viacej, dokonca možno aj 13 až 15 rokov.

Cypripedium calceolus - Črievičník papučkový

fotografia orchidey Cypripedium calceolus - Črievičník papučkový

Rastlina je vysoká (15-)25-45(-60) cm, s veľkými kvetmi, bočné okvetné lístky sú hnedočervené a pysk žltý.  Je to najatraktívnejšia európska orchidea s najväčšími kvetmi, symbol ohrozenej prírody.
Kvitnutie: máj-jún (-júl)
Biotop: listnaté dubiny a bučiny, vzácne aj v ihličnatých lesoch, lesné okraje, kroviny, na vápnitých pôdach, od pahorkatiny do horského stupňa.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 9

fotografie: Juraj Gavura,
použitá literatúra: Jaroslav Vlčko, Daniel Dítě, Martin Kolník - Vstavačovité Slovenska
František Procházka, Václav Velísek - Orchideje naší přírody