Cephalanthera

fotografia orchideý rodu cephalanthera - prilbovky

Na Slovensku a vyskytujú tri druhy rodu Cephalanthera. Cephalanthera damasonium - Prilbovka biela, Cephalanthera longifolia - Prilbovka dlholistá a Cephalanthera rubra - Prilbovka červená. Všetky tri druhy sa vyskytujú aj v oblasti Turčianskej kotliny a v pohoriach Malá a Veľká Fatra. Ontogenetický vývoj (doba od vyklíčenia semien po dospelosť rastliny) je 10 rokov. Názov je odvodený z gréčtiny podľa dopredu vykloneného vrcholového prašníka od jeho tvaru - kephale= hlava, anthera = prašník.

Cephalanthera damasonium - Prilbovka biela

fotografia orchidey Cephalanthera damasonium - Prilbovka biela
Rastlina je vysoká 20-50(-65) cm, s krémovo bielymi kvetmi, ktoré sú aj počas kvitnutia takmer zatvorené.
Kvitnutie: máj-jún (-júl)
Biotop: svetlé aj tienisté listnaté, vzácnejšie ihličnaté lesy, lesné okraje, krovinaté stráne, na vápnitých pôdach, od nížin do podhorského, zriedkavo do horského stupňa.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 7

Cephalanthera longifolia - Prilbovka dlholistá

fotografia orchidey Cephalanthera longifolia - Prilbovka dlholistáRastlina je vysoká 20-40(-70) cm, s menšími bielymi kvetmi, ktoré sú aj počas kvitnutia iba pootvorené.
Kvitnutie: máj-jún
Biotop: svetlé listnaté bučiny a dubiny, veľmi vzácne ihličnaté lesy, lesné lemy a kroviny, na vápnitých pôdach, od nížin do horského stupňa.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 7

Cephalanthera rubra - Prilbovka červená

fotografia orchidey Cephalanthera rubra - Prilbovka červenáRastlina je vysoká 25-50 (-70) cm s ružovo červenými kvetmi, ktoré sú počas kvitnutia iba pootvorené.
Doba kvitnutia: máj-jún (júl)
Biotop: Rastie v listnatých, vzácnejšie aj ihličnatých lesoch, na okrajoch lesov a krovín. Od pahorkatín do horského stupňa s ťažiskom výskytu v podhorí, na vápnitých pôdach.
Ochrana: druh je zákonom chránený

❦ fotogaléria

Záznamy: 1 - 6 zo 7

 fotografie: Juraj Gavura,
použitá literatúra: Jaroslav Vlčko, Daniel Dítě, Martin Kolník - Vstavačovité Slovenska
František Procházka, Václav Velísek - Orchideje naší přírody

... na úvod ...