Orchidey Turca

Fotografia orchideý rastúcich na Slovensku

Je úplne paradoxné, že tak obsiahly súbor rozmanitých rastlín, akými sú orchidey, neposkytujú prakticky žiadny hospodársky úžitok. Nijaké vzácne či krásne drevo, dôležité liečivá, suroviny pre technické spracovanie, proste nič, len mimoriadnu krásu, pôvab, neobvyklosť, príjemnú vôňu kvetov, teda iba zdroj potešenia pre milovníka prírody, inšpirácia pre fotografa a námet na skúmanie pre vážneho záujemcu. Moje fotografie zachytávajú druhy orchideý, rastúcich v oblasti Turčianskej kotliny a v pohoriach Veľká a Malá Fatra, ktoré ju obklopujú.

fotografia orchidey  Cephalanthera damasonium - prilbovka biela fotografia orchidey Cypripedium calceolus - Črievičník papučkový fotografia orchidey Dactylorhiza Fuchsii - vstavačovec Fuchsov fotografia orchidey Epipactis palustris - Kruštík močiarny
fotografia orchidey Gymnadenia conopsea - Päťprstnica obyčajná fotografia orchidey Listera ovata - Bradáčik vajcovitolistý fotografia orchidey Neotinea ustulata - Neotinea počerná letná fotografia orchidey Neottia nidus-avis Hniezdovka hlístová
fotografia orchidey Ophrys  Slovenia - hmyzovník Slovenský fotografia orchidey Orchis militaris - vstavač vojenský albín fotografia orchidey Platanthera chlorantha - Vemenník zelenkastý fotografia orchidey Traunsteinera globosa - pavstavač hlavatý

fotogaléria
a
popis rastlín
sú priebežne
doplňované. 

 

Fotografia orchidey kríženec Ophrys insectifera a Ophrys Holubyana Fotografia orchidey Platanthera bifolia - Vemenník dvojlistý Fotografia orchidey Dactylorhiza sambucina - Vstavačovec bazový Fotografia orchidey Dactylorhiza sambucina - Vstavačovec bazový Fotografia orchidey Dactylorhiza Fuchsii Soó - Vstavačovec Fuchsov pravý
Fotografia orchidey Orchis mascula - Vstavač mužský poznačený Fotografia orchidey kríženec Ophrys insectifera a Ophrys Holubyana Fotografia orchidey Cephalanthera longifolia - Prilbovka dlholistá Fotografia orchidey Ophrys Holubyana - Hmyzovník Holubyho Fotografia orchidey Cypripedium calceolus - Črievičník papučkový
Fotografia orchidey Neottia nidus-avis - Hniezdovka hlístová Fotografia orchidey Cephalanthera damasonium - Prilbovka biela Fotografia orchidey Platanthera chlorantha - Vemenník zelenkastý Fotografia orchidey Listera ovata - Bradáčik vajcovitolistý Fotografia orchidey Cephalanthera longifolia - Prilbovka dlholistá
Fotografia orchidey Ophrys Holubyana - Hmyzovník Holubyho Fotografia orchidey Orchis militaris - Vstavač vojenský Fotografia orchidey Platanthera bifolia - Vemenník dvojlistý Fotografia orchidey Neotinea ustulata aestivalis - Neotine počerná letná Fotografia orchidey Cephalanthera rubra - Prilbovka červená
Fotografia orchidey Platanthera chlorantha - Vemenník zelenkastý  Fotografia orchidey Dactylorhiza viridis - Vstavačovec zelený  Fotografia orchidey Gymnadenia densiflora - Päťprstnica hustokvetá Fotografia orchidey Epipactis atrorubens - Kruštík tmavočervený Fotografia orchidey Traunsteinera globosa - Pavstavač hlavatý
Fotografia orchidey Ophrys insectifera - Hmyzovník muchovitý Fotografia orchidey Dactylorhiza maculata - Vstavačovec škvrnitý pravý Fotografia orchidey Orchis militaris - Vstavač vojenský Fotografia orchidey Platanthera bifolia - Vemenník dvojlistý Fotografia orchidey Gymnadenia conopsea - Päťprstnica obyčajná
Fotografia orchidey Cephalanthera damasonium - Prilbovka biela Fotografia orchidey Ophrys insectifera - Hmyzovník muchovitý Fotografia orchidey Epipactis gracilis - Kruštík štíhly Fotografia orchidey Neotinea ustulata aestivalis - Neotine počerná letná Fotografia orchidey Orchis mascula - Vstavač mužský poznačený
Fotografia orchidey kríženec Ophrys insectifera a Ophrys Holubyana Fotografia orchidey Epipactis palustris - Kruštík močiarny Fotografia orchidey Ophrys Holubyana - Hmyzovník Holubyho Fotografia orchidey Neottia nidus-avis - Hniezdovka hlístová
Fotografia orchidey Orchis mascula - Vstavač mužský poznačený Fotografia orchidey Orchis pallens - Vstavač bledý Fotografia orchidey Cephalanthera rubra - Prilbovka červená Fotografia orchidey Orchis pallens - Vstavač bledý Fotografia orchidey Dactylorhiza sambucina - Vstavačovec bazový
Fotografia orchidey Platanthera chlorantha - Vemenník zelenkastý Fotografia orchidey Traunsteinera globosa - Pavstavač hlavatý Fotografia orchidey Ophrys insectifera - Hmyzovník muchovitý Fotografia orchidey Epipactis helleborine - Kruštík širokolistý pravý Fotografia orchidey Gymnadenia conopsea - Päťprstnica obyčajná
Fotografia orchidey Cypripedium calceolus - Črievičník papučkový Fotografia orchidey Epipactis atrorubens - Kruštík tmavočervený Fotografia orchidey Epipactis gracilis - Kruštík štíhly Fotografia orchidey Gymnadenia densiflora - Päťprstnica hustokvetá Fotografia orchidey Orchis militaris - Vstavač vojenský
Fotografia orchidey Ophrys insectifera - Hmyzovník muchovitý Fotografia orchidey Dactylorhiza sambucina - Vstavačovec bazový Fotografia orchidey Ophrys Holubyana - Hmyzovník Holubyho Fotografia orchidey Gymnadenia conopsea - Päťprstnica obyčajná Fotografia orchidey Epipactis palustris - Kruštík močiarny
Fotografia orchidey Gymnadenia conopsea - Päťprstnica obyčajná Fotografia orchidey Dactylorhiza majalis - Vstavačovec májový pravý Fotografia orchidey Orchis militaris - Vstavač vojenský Fotografia orchidey Ophrys Holubyana - Hmyzovník Holubyho Fotografia orchidey Epipactis helleborine - Kruštík širokolistý pravý
Fotografia orchidey Ophrys Holubyana - Hmyzovník Holubyho Fotografia orchidey Epipactis atrorubens - Kruštík tmavočervený Fotografia orchidey Dactylorhiza majalis - Vstavačovec májový pravý Fotografia orchidey Dactylorhiza Fuchsii Soó - Vstavačovec Fuchsov pravý Fotografia orchidey Epipactis palustris - Kruštík močiarny

 

fotografie: Juraj Gavura
použitá literatúra: Jaroslav Vlčko, Daniel Dítě, Martin Kolník - Vstavačovité Slovenska
František Procházka, Václav Velísek - Orchideje naší přírody

 

... na úvod ...