Krajina

17.08.2013 22:14

 V krajine vyhľadávam motívy s jednoduchou kompozíciou, miesta, ktoré vo mne vyvolávajú určitý druh harmónie, či už svetelnej, farebnej alebo kompozičnej. Rád sa opakovane vraciam na tie isté miesta v rôznych ročných obdobiach, počas rôznych častí dňa,  aby som ich zachytil v  rozmaroch počasia, ktoré vytvárajú zaujímavú svetelnú a farebnú atmosféru.